ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2566
21 พ.ย. 2566
38
0
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยภูมิ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2566

    วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางศศิมาภรณ์  พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจ กำหนดการเดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ พื้นที่อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การรับรองข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรฯ (ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง) ประจำปี 2566 และการจัดงานวันดินโลก (Word Soil Day) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

    ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

ตกลง