น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
9 พ.ย. 2564
73
0
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
https://bit.ly/3bUs1o6

ตกลง