กำหนดใช้ บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 90 วัน
25 มิ.ย. 2564
44
33
ที่มา : กรมศุลกากร
กำหนดใช้ บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 90 วัน
กำหนดใช้ บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 90 วัน
MOAC Image
ตกลง