ประกาศ​ ยกเว้นค่าทำบัตรประชาชน​ ลดค่าจดทะเบียนสมรส​ เปลี่ยนชื่อ-สกุล​ เหลือ​ 1​ บาท
20 ก.ย. 2564
54
24
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ​ยกเว้นค่าทำบัตรประชาชน​
ประกาศ​ ยกเว้นค่าทำบัตรประชาชน​ ลดค่าจดทะเบียนสมรส​ เปลี่ยนชื่อ-สกุล​ เหลือ​ 1​ บาท
ตกลง