รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 27 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61
19 มิ.ย. 2561
3,806
890
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 27 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61
ตกลง