ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งธุรการ ครั้งที่ 1
6 ก.ค. 2561
1,428
909
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งธุรการ ครั้งที่ 1
ตกลง