ตำแหน่งว่าง (ข้าราชการ) ในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เดือน มีนาคม 2561 ในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
2 มี.ค. 2561
1,151
0
ตำแหน่งว่าง(ข้าราชการ)ในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งว่าง (ข้าราชการ) ในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เดือน มีนาคม 2561 ในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร มีตำแหน่งว่าง นักจัดการบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร (หัวหน้าฝ่าย)

ตกลง