ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
28 ก.ย. 2563
560
98
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ประกาศจังหวัดชุมพร
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ตกลง