ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564
30 มี.ค. 2564
26
10
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564
ตกลง