เอาผิดสถานพยาบาลทุกแห่ง ทอดทิ้ง - รู้ไม่แจ้ง ไม่ยอมรักษา ติดคุก
16 เม.ย. 2564
53
0
เอาผิดสถานพยาบาลทุกแห่ง
เอาผิดสถานพยาบาลทุกแห่ง ทอดทิ้ง - รู้ไม่แจ้ง ไม่ยอมรักษา ติดคุก

         ใช้ กม.จัดการ  รพ.- สถานพยาบาลทอดทิ้งผู้ติดเชื้อ บุคคล-สถานที่ รู้มีผู้ป่วยแต่ไม่แจ้ง กระทั่ง ผู้ป่วยไม่ยอมเข้ามารักษา-ปกผิดข้อมูล ถือเป็นความผิดทุกกรณี ทั้งปรับและ
จำคุก จากกรณีกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการแจ้งเข้ามาว่ามีคลินิกหลายแห่ง เมื่อตรวจโควิดแล้วผลเป็นบวก กลับไม่ดำเนินการต่อให้ผู้ป่วย เกิดเป็นภาระของผู้ป่วยในการไปรักษาเอง  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ระบุว่า กรมฯ ได้ออกประกาศกำหนดให้คลินิก และรพ.ทุกแห่ง โดยเฉพาะคลินิกที่ตรวจแล็บ ต้องได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผู้ป่วย และเมื่อตรวจผลเป็นบวก คือ ติดเชื้อแล้ว จะต้องแจ้งหน่วยงานที่ดูแลควบคุมโรคติดต่อ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกทั้งต้องประสานจัดหาเตียงให้ผู้ป่วย หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดนี้ ถือว่ามีโทษตามกฎหมาย "ตั้งแต่ประกาศโรคนี้ เป็นโรคฉุกเฉิน ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ สถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้ง รพ.และคลินิก ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ป่วย  หากไม่ดำเนินการ มีโทษทั้งจำคุกและปรับ ขณะนี้พบ รพ.บางแห่ง ไม่ได้ปฏิบัติ กำลังดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย จึงฝากถึงสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย" อธิบดี สบส. กล่าวย้ำ ส่วนกรณีบุคคลหรือเจ้าของสถานที่ใด ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้วไม่แจ้งให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 ชั่วโมง จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ในส่วนผู้ป่วยที่ได้รับแจ้งผลการตรวจว่าติดเชื้อแล้ว แต่ไม่ยอมเข้ารับการรักษา ถือว่าเป็นความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท รวมถึงกรณีผู้ที่ปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลเท็จ ก็จะมีโทษปรับเช่นกัน 

ตกลง