ราคารับซื้อผลปาล์มฯ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564
16 เม.ย. 2564
68
11
ราคารับซื้อผลปาล์มฯ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564
ราคารับซื้อผลปาล์มฯ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564
ราคารับซื้อผลปาล์มฯ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

ราคารับซื้อผลปาล์มฯ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

ตกลง