รับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ "๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"
22 เม.ย. 2564
100
0
รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ๑ตำบล
รับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ "๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรสำนักงานเกษตรเเละสหกรณ์จังหวัด ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ (ในเวลาราชการเท่านั้น 8.30 - 16.30 น.) (ต้องมีที่ดิน 2.5 ไร่ ขึ้นไป)

ตกลง