ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
27 ก.ค. 2564
651
332
ที่มา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
ตกลง