กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา
10 ส.ค. 2564
261
296
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา
ตกลง