ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร วันที่ 2 ธันวาคม 2564
2 ธ.ค. 2564
19
0
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร วันที่ 2 ธันวาคม 2564 

ตกลง