ธกส. โอนเงินประกันรายได้ให้ชาวนา เริ่ม 9 ธันวาคม 2564
2 ธ.ค. 2564
49
0
ธกส. โอนเงินประกันรายได้ให้ชาวนา เริ่ม 9 ธันวาคม 2564
ธกส. โอนเงินประกันรายได้ให้ชาวนา เริ่ม 9 ธันวาคม 2564

 ธกส. โอนเงินประกันรายได้ให้ชาวนา เริ่ม 9 ธ.ค. นี้ ขณะที่สมาคมชาวนาฯ ขอบคุณนายกฯ และรัฐบาล ช่วยเกษตรกร . นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยเปิดเผยถึงขั้นตอนการดำเนินการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม จำนวน 76,080.95 ล้านบาท

โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการ ฯ ในช่วง 9 - 14 ธ.ค. นี้   ธ.ก.ส. เผยขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 30 พ.ย. คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม 1 ธ.ค. 64  : ธ.ก.ส. รับแจ้งมติ 3 ธ.ค. 64 : คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ธ.ก.ส. พิจารณาและคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณา 7 ธ.ค. 64 : ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ 8 ธ.ค. 64 : เตรียมการโอนเงิน 9 - 14 ธ.ค. 64 : โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามโครงการ . พร้อมกันนี้ นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ขอบคุณพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล หลังมติ ครม. อนุมัติการจ่ายเงินจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการคู่ขนาน ช่วยเหลือชาวนาในส่วนของต้นทุนและปัจจัยการผลิต รวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นการยืนยันให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ได้ตอบรับและใส่ใจความเดือดร้อนของเกษตรกร และเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งถูกต้องและถูกใจเกษตรกรด้วย

ตรวจสอบสิทธิได้ที่นี้...................

ตกลง