แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชุมพร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 เม.ย. 2564
132
88
แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ
แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชุมพร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
MOAC Image
MOAC Image
ตกลง