คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3747/2564 เรื่อง การจัดตั้งสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine)
22 พ.ย. 2564
23
1
ที่มา : จังหวัดชุมพร
คำสั่งจังหวัดชุมพร
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3747/2564 เรื่อง การจัดตั้งสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine)
ตกลง