คาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2564
15 ต.ค. 2564
25
21
ตกลง