การจัดการด้วงแรด
29 ต.ค. 2564
55
16
ที่มา : ศูนย์วิทยบริการ เพื่อส่งเสริมการเกษตร
การจัดการด้วงแรด
การจัดการด้วงแรด

การจัดการด้วงแรด

- ด้วงแรดจะทำลายปาล์มน้ำมันและมะพร้าวทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่ โดยจะกัดทำลายทางใบที่ยังไม่คลี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3jt5lzC

หนังสือ e-Bookและแผ่นพับกรมส่งเสริมการเกษตร https://bit.ly/2TppOed

MOAC Image
ตกลง