คาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2564
1 ธ.ค. 2564
19
7
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
ตกลง