คาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2564
2 ธ.ค. 2564
27
7
ตกลง