ความพึงพอใจของผู้รับบริการสืบค้นทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ความพึงพอใจของผู้รับบริการสืบค้นทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-2)
5 เม.ย. 2564
34
19
ตกลง