ตกลง
ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินเกษตรกร ครั้งที่ 1 / 60 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
17 ก.พ. 2560
281
0
ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินเกษตรกร
ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินเกษตรกร ครั้งที่ 1 / 60 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายพชร อนันตศิลป์ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน