ตกลง
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 3/ 60 วันที่ 24 มีนาคม 2560
24 มี.ค. 2560
312
0
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 3/ 60 วันที่ 24 มีนาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 3 /2560 โดยมี นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
MOAC Image