ตกลง
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 6 วันที่ 29 พ.ย. 2559
13 ธ.ค. 2559
255
0
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 6 วันที่ 29 พ.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 6 วันที่ 29 พ.ย. 2559 โดยมี นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน