ตกลง
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ CoP
24 พ.ค. 2561
335
0
ครั้งที่ 1 /2561 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ CoP
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ CoP

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ CoP และพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ Unit School ของกองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image