ตกลง
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองติดตามประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/ 2562
15 มี.ค. 2562
60
0
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรกรศาสตร์บางเขน ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองติดตามประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองติดตามประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองติดตามประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/ 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image