ตกลง
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
27 มี.ค. 2562
140
0
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด เวลา 13.30 น. ณ. สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือการขับเคลื่อนแผนงานโครงการส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมนุมฯ ตามแผนยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2562เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image