ตกลง
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด อำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร
10 มิ.ย. 2562
165
0
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสำรวจความพึงพอใจโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ และแปลงหญ้าของสมาชิก จำนวน 2 ราย
เมื่อวันที่5มิถุนายน2562เวลา9.00น.เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด อำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image