ตกลง
วันที่ 20 -21 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด สหกรณ์บ้านเขว้า จำกัด และ สหกรณ์โคเนื้อชัยภูมิ จำกัด
26 ส.ค. 2562
110
0
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค สำรวจความพึงพอใจและสอบถามผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด
ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด
MOAC Image
ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด
ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด
ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด
ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด
ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด
ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด
ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด
ณ สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด และสหกรณ์โคเนื้อชัยภูมิ
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด และ สหกรณ์โคเนื้อชัยภูมิ
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด
MOAC Image
MOAC Image