ตกลง
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง
26 ส.ค. 2562
348
0
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์(ส่วนกลาง) และ สนง.ปศุสัตว์เขต1 (ปทุมธานี)ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค สำรวจความพึงพอใจและสอบถามผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพของ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
กลุ่มเกษตรดรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม
กลุ่มเกษตรดรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม
กลุ่มเกษตรดรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม
กลุ่มเกษตรดรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม
กลุ่มเกษตรดรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม
กลุ่มเกษตรดรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม
กลุ่มเกษตรดรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม
กลุ่มเกษตรดรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม
กลุ่มเกษตรดรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม
กลุ่มเกษตรดรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง