ตกลง
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
23 ม.ค. 2560
334
0
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

          กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอนุมัติโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 (ประชุมคณคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2560) วงเงิน 350 ล้านบาท