ตกลง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
27 ธ.ค. 2560
510
627
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ

    ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาในอันดับที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ณ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ