ตกลง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
22 ก.พ. 2561
376
289
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) *ขอให้ผู้ที่สอบได้ อันดับที่ 1 มารายงานตัว ณ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561