ตกลง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการงานบริการงานทั่วไป (แม่บ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2563 และ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2562
123
41