วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำผู้แทนกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมการประชุมแนะนำผลไม้ไทยที่เมืองเซินเจิ้น
8 มี.ค. 2562
424
0
วันที่๗มีนาคม๒๕๖๒น.ส.ปทุมวดีอิ่มทั่ว
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำผู้แทนกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมการประชุมแนะนำผลไม้ไทยที่เมืองเซินเจิ้น

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำนางสาวมาลัยพร เชื้อบัณฑิต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมการประชุมแนะนำผลไม้ไทยที่เมืองเซินเจิ้น โดยผู้แทนกรมวิชาการเกษตรได้แนะนำสถานการณ์ทุเรียนของไทย พันธุ์ทุเรียน การจัดการที่สวนและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวก่อนส่งออก รวมถึงได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับทุเรียนให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทราบด้วย นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลไม้ของบริษัท Shenzhen Pagoda Orchard Industrial Development จำกัด ที่จำหน่ายผลไม้ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีร้านจำหน่ายผลไม้ทั่วจีนกว่า ๓,๒๐๐ สาขา 

MOAC Image
MOAC Image
ตกลง