ตกลง
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำคณะผู้แทนกรมปศุสัตว์และเอกชนพบหารือกับศุลกากรกวนเหล่ย
2 เม.ย. 2562
204
0
ท่าเรือกวนเหล่ยกำลังปรับปรุงเครนยกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อรองรับการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์จากเรือ
ท่าเรือกวนเหล่ยกำลังปรับปรุงเครนยกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อรองรับการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์จากเรือ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำคณะผู้แทนกรมปศุสัตว์และเอกชนพบหารือกับศุลกากรกวนเหล่ย และผู้นำเข้าจีน เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาด้านการนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์พลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยที่เพิ่งเปิดตลาดส่งออกไปจีนได้ครบ ๑ ปี ผ่านท่าเรือกวนเหล่ย ซึ่งเป็นด่านนำเข้าเดียวของมณฑลยูนนานที่ได้รับอนุญาตจากศุลกากรแห่งชาติให้นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากต่างประเทศ 

รถเครนยกตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือกวนเหล่ย
รถเครนยกตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือกวนเหล่ย
ท่าเรือกวนเหล่ย มีห้องเย็นจำนวน ๔ ห้อง
ท่าเรือกวนเหล่ย มีห้องเย็นจำนวน ๔ ห้อง รองรับสินค้าได้ ๓,๘๐๐ ตัน
ห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่แข็งในท่าเรือกวนเหล่ย
ห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่แข็งในท่าเรือกวนเหล่ย
คณะพบหารือแลกเปลี่ยนกับศุลกากรกวนเหล่ย
คณะพบหารือแลกเปลี่ยนกับศุลกากรกวนเหล่ย รองนายอำเภอเหมิงล่า รองผู้อำนวยการกรมพาณิชย์สิบสองปันนาและผู้นำเข้า
คณะถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนฝ่ายจีน
คณะถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนฝ่ายจีน