ตกลง
บัญชีรายชื่อผลไม้แช่แเข็งที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้าและรายชื่อประเทศ/เขตที่ส่งออก (ฉบับใหม่ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
25 ก.พ. 2562
220
146