ตกลง
ประชาสัมพันธ์ข้าราชการในสังกัดของท่านและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 จำนวน 400 คนแรก ได้รับเสื้อที่ระลึก
21 มี.ค. 2562
626
307