ตกลง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รองอธิบดี/รองเลขาธิการ)
19 เม.ย. 2562
1,200
1,263