ตกลง
สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา
17 พ.ค. 2562
72
41
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา