ตกลง
แจ้งสถานที่สอบพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
17 พ.ค. 2562
56
0
แจ้งสถานที่สอบพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แจ้งสถานที่สอบพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก แจ้งสถานที่สอบพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562  ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง122  ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก