ตกลง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
22 พ.ค. 2562
43
33

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน