ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
17 มิ.ย. 2562
787
630
ตกลง