ตกลง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1284/2562 ลว. 19 มิ.ย.62 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
19 มิ.ย. 2562
2,545
1,817