ตกลง
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9 ก.ค. 2562
318
291
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์