ตกลง
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 อัตรา
10 ก.ย. 2562
77
36

รับสมัครบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 อัตรา ๆละ 9,000บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดที่ 056-803520 ได้ในวันและเวลาราชการ