ตกลง
ประกาศคณะกรรมมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(อธิบดีกรมหม่อนไหม)
3 ก.ย. 2562
298
191