ตกลง
#รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
3 ก.ย. 2562
78
0
#รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
#รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

>>ด่วน!!!<<

#รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

#คุณสมบัติทั่วไป

- เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบรูณ์
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าชั้นประถม 6
- เป็นผู้รักงานบริการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 0-2389-5865 ต่อ 200 (คุณวิภาดา)